อาเล็ก 500 ดีจี53

ดีจี 53 นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ย
อาเล็ก 500 ดีจี53
With shipment ไปรษณีย์ไทย for 0,00 ฿
ราคาขาย 250,00 ฿
คำอธิบาย

ดีจี 53 เป็นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ

เช่น เพลื้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยศึกษาวิจัยสารเจาะเกราะทำลายไขมันบนตัวเพลี้ย

พบว่าดีจี53 เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ของอาจารย์วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ ใช้ร่วมกับสารเคมีฆ่าแมลงได้ทุกชนิด

สามารถทำลายเกราะป้องกันตัวองแมลงได้ทุกชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เป็นต้น