อาเล็ก 500 สูตร 3 โมเดิร์นโต

โมเดิร์นโต (ฝาเหลือง) พืชเจริญเติบโตงามมากกว่าปกติ
อาเล็ก 500 สูตร 3 โมเดิร์นโต
With shipment ไปรษณีย์ไทย for 0,00 ฿
ราคาขาย 400,00 ฿
คำอธิบาย

โมเดิร์นโต (ฝาเหลือง) เป็นนวัตกรรมหลังจากใช้ พืชเจริญเติบโตงามมากกว่าปกติ เพิ่มขนาดต้น เมล็ด ราก และหัว ลำต้นแข้ง ข้อยาวสูง ใบหน้าเพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลงได้มากกว่าปกติ พืชที่แนะนำพืชผัก ไร้อ้อย มันสำปะหังที่แคระแกรน นาข้าวระยะออกรวง ห้ามใช้กับนาข้าวระยะเจริญเติบโต จะทำให้ต้นสูง หักล้ม