เล็ก 500 สูตร 4 อามาซิ่ง

นวัตกรรมพลิกวงการปุ๋ย ลำต้นเตี้ย ข้อสั้น รากฝอยมาก ใบหนา
เล็ก 500 สูตร 4 อามาซิ่ง
With shipment ไปรษณีย์ไทย for 0,00 ฿
ราคาขาย 400,00 ฿
คำอธิบาย

อามาซิ่ง (ฝาแดง) เป็นนวัตกรรมพลิกวงการปุ๋ย ศึกษาวิจัยโดยอาจารย์วุฒิพงษ์ 

มุ่งเน้นให้พืชลำต้นมีขนาดใหญ่ ลำต้นเตี้ย ข้อสั้น รากมีขนาดใหญ่สั้น รากฝอยมีจำนวนมาก

ลำต้นแข็ง ใบหนา เพื่อผลผลิต ทนแล้ง ต้านทานโรคและแมลงได้มากกว่าปกติ

พืชที่แนะนำ นาข้าว ใช้ป้องกันข้าวล้มระยะเก็บเกี่ยว มันสำปะหลังที่หลงงาม

เช่น พันธ์ระยองเก้า เขียวปลดหนี้ ทำให้ข้อสั้นต้นใหญ่ หัวใหญ่

เคยทดลองได้มากถึง 50 กิโลกรัม/ต้น พืชไร้ทุกชนิด ยกเว้นอ้อย