ชื่อ : อาเล็ก 500 สูตร 3 โมเดิร์นโต
รายละเอียด : โมเดิร์นโต (ฝาเหลือง) เป็นนวัตกรรมหลังจากใช้ พืชเจริญเติบโตงามมากกว่าปกติ เพิ่มขนาดต้น เมล็ด ราก และหัว ลำต้นแข้ง ข้อยาวสูง ใบหน้าเพิ่มผลผลิต ต้านทานโรคและแมลงได้มากกว่าปกติ พืชที่แนะนำพืชผัก ไร้อ้อย มันสำปะหังที่แคระแกรน นาข้าวระยะออกรวง ห้ามใช้กับนาข้าวระยะเจริญเติบโต จะทำให้ต้นสูง หักล้ม 
ราคาปกติ : 400  

ชื่อ : อาเล็ก 500  ดีจี53
รายละเอียด : ดีจี 53 เป็นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ เช่น เพลื้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยศึกษาวิจัยสารเจาะเกราะทำลายไขมันบนตัวเพลี้ย พบว่าดีจี53 เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ของอาจารย์วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ ใช้ร่วมกับสารเคมีฆ่าแมลงได้ทุกชนิด สามารถทำลายเกราะป้องกันตัวองแมลงได้ทุกชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เป็นต้น 
ราคาปกติ : 250  

ชื่อ : อาเล็ก 500 สูตร 4 อามาซิ่ง
รายละเอียด : อามาซิ่ง (ฝาแดง) เป็นนวัตกรรมพลิกวงการปุ๋ย ศึกษาวิจัยโดยอาจารย์วุฒิพงษ์ มุ่งเน้นให้พืชลำต้นมีขนาดใหญ่ ลำต้นเตี้ย ข้อสั้น รากมีขนาดใหญ่สั้น รากฝอยมีจำนวนมาก ลำต้นแข็ง ใบหนา เพื่อผลผลิต ทนแล้ง ต้านทานโรคและแมลงได้มากกว่าปกติ พืชที่แนะนำ นาข้าว ใช้ป้องกันข้าวล้มระยะเก็บเกี่ยว มันสำปะหลังที่หลงงามเช่น พันธ์ระยองเก้า เขียวปลดหนี้ ทำให้ข้อสั้นต้นใหญ่ หัวใหญ่ เคยทดลองได้มากถึง 50 กิโลกรัม/ต้น พืชไร้ทุกชนิด ยกเว้นอ้อย 
ราคาปกติ : 400