อาจารย์วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ อาเล็ก 500 อดีตข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ เจ้าตัวได้เปิดเผยเรื่องราวความเป็นมาบนเส้นทางชีวิตก่อนที่จะมาทำธุรกิจตัวเองให้ผู้เขียนฟังว่า ถิ่นกำเนิดอยู่ จ.อยุธยา  หลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ปี  พ.ศ. 2524 ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร  เรียกว่าเกษตรตำบล  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ทำงานได้ประมาณ 1 ปี  ด้วยความนิยมชมชอบอาชีพครู  จึงลงสนามสอบบรรจุครู  กรมอาชีวศึกษาประสบความสำเร็จ ได้เป็นครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ต่อจากนั้นได้ลาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ ตลอดชีวิตการทำงานสอน  สอนวิชาหลักๆ วิชาการปลูกผัก วิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  หลักพืชกรรม  ดูแลฟาร์มนา  ฟาร์มผัก ของสถานศึกษามาโดยตลอด  อยากรู้อยากทราบอะไร เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช  ก็มอบให้นักศึกษา ทำการศึกษาทดลอง โดยศึกษารวมกัน  ทั้งปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงฮอร์โมนพืช  ทดลองใช้กับพืชผัก  นาข้าว เป็นต้น ปี พ.ศ. 2540  ได้รับมอบหน้าที่ให้สอนวิชา  การผลิตสารสกัดชีวภาพ เพื่อการเกษตร  จึงเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจัง  ตอนนั้น EM กำลังมาแรง  ได้ทดลองทำ ทดลองใช้ ตามคำแนะนำ  พบว่า ได้ผลดีพอสมควร  ช่วยดับกลิ่นห้องน้ำ  ดินที่ปลูกผักร่วนซุยดีขึ้น  ทดลองฉีดพ่นทางใบ พบความแตกต่างน้อยมาก  โดยเฉพาะพืชไร่  ไม้ผล  ด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงร่วมกับนักศึกษา ทดลองผลิตสูตรต่างๆ  เช่น สูตรพืช  มีรำ  แป้ง สูตรสัตว์  เช่น ปลา  หอย สูตรนม สูตรไข่  ปรากฏว่าแต่ละสูตรมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกัน  เช่น  สูตรปลา  พืชงามใบอ่อน สูตรพืช  พืชงามใบกระด้างแข็ง สูตรนม  พืชงามผิวสวย สูตรไข่  พืชงามโตเร็วข้อยาว หลังจากทราบผลการใช้แต่ละสูตร  จึงมอบให้นักศึกษาทดลองทำสูตรต่าง ๆ  ผสมกันตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด  โดยเฉพาะ นาข้าว กับพืชผัก  พอเริ่มจับทางได้  ประกอบกับครูวุฒิพงษ์ มีความรู้เรื่องปุ๋ย  เรื่องฮอร์โมนพืช  จึงสอนให้นักศึกษาทดลองปรุงแต่งด้วยปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนพืช ตามความต้องการของเกษตรกร  เช่นชาวนา  ต้องการให้ข้าวไม่หักล้มระยะเก็บเกี่ยว ก็ทดลองปรุงให้ข้าวต้นเตี้ย  แตกกอดี   พืชไร่ อ้อย  ต้องการข้อยาว  ลำต้นอวบอ้วน ยิ่งทดลองยิ่งสนุก  จนสามารถทำฟาร์มนา  ทำฟาร์มผัก ของสถานศึกษาปลอดภัยสารพิษ  ได้รับใบประกาศนียบัตร พืชผักปลอดสารพิษ  ข้าวปลอดสารพิษ (FOOD SAFETY) จากกระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2545  ทดลองใช้สวนมะละกอ พื้นที่ 7 ไร่ของครูวุฒิพงษ์ ปรากฏว่าผลมะละกอ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดนครสวรรค์    ระดับงานวันเกษตรแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้แสดงนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ภาคใต้ ประจำปี 2548 ปี พ.ศ. 2549  ได้นำเสนอผลงานวิจัย  เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไบ.โอ. อาเล็ก 500  เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจำปี 2549  สภาวิจัยแห่งชาติจากผลงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีแนวทางที่สามารถจะพัฒนาได้อีกมากมาย  เพราะพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด มีความต้องการปุ๋ยและฮอร์โมนพืชที่แตกต่างกัน  ธาตุอาหารพืชและฮอร์โมนพืชเป็นตัวควบคุมทิศทางการเจริญเติบโต  ส่วนความสมดุลของธาตุอาหารกับฮอร์โมนพืช  เป็นตัวทำให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง  ต้านทานโรคและแมลง  การที่พืชขาดความสมดุล ระหว่างธาตุอาหารกับฮอร์โมนพืช  จะทำให้พืชอ่อนแอต่อโรคและแมลง  จุดนี้ถ้าเกษตรกรเข้าใจ จะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ลดต้นทุนการใช้สารเคมี เท่าที่ครูวุฒิพงษ์ศึกษา  สามารถลดลงได้มากกว่า 30% เรื่องนี้พิสูจน์ได้การก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจชีวภัณฑ์  หลังจากสอนให้นักศึกษา  ผลิตและปรุงแต่ง  จนมั่นใจในคุณภาพ จึงเริ่มแจกจ่ายให้เกษตรกร  ผู้ปกครองของนักศึกษารวมถึงเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ทดลองใช้  เช่น เกษตรกรชาวนา  ชาวสวนมะลิ  ชาวสวนผัก  เกษตรกรตอบรับคุณภาพด้วยดี  จึงเริ่มผลิตเพื่อจำหน่าย  ปรากฏว่าขายได้  เคยพานักศึกษาออกตระเวนขาย  ใช้วิธีการ ให้ทดลองใช้ฟรี 1 ลิตร  ฝากขาย 4 ลิตร (1 แกลลอน) ถ้าใช้ 4 ลิตร  ค่อยจ่ายเงิน  พบว่าขายดี  หลังจากขายดี  มีหลายคนถามว่าทำถูกกฎหมายหรือไม่  ประกอบกับความอยากรู้ จึงส่งปุ๋ยวิเคราะห์หลายครั้ง ให้เข้าหลักเกณฑ์ของกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร จนได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเพื่อการจำหน่าย  ส่วนด้านการเสียภาษี ได้ปรึกษาผู้รู้แนะนำให้จดทะเบียนการค้า

 

               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2551 ได้ศึกษาทดลองอย่างจริงจัง  ผลิต ปรุงแต่ง  ทดลองขาย  ทำให้ธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย  ทุกอย่างที่ศึกษาใช้ประกอบการเรียน การสอน  ทำให้ครูวุฒิพงษ์ เป็นครูอย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้  ต้องขอขอบคุณสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  ที่ให้การสนับสนุน  ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคน ที่ร่วมกันทดลองวิจัย  และขอบคุณ  ครูเรืองรุ่ง  แข็งแรง ครูวิทยาศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์  ให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์  งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา  เมื่อโครงการเกษียณก่อนกำหนด  ครูวุฒิพงษ์พิจารณาแล้วเหลือเวลา  9  ปี ถ้าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี คงหมดแรงทำงาน  ประกอบกับเห็นครูรุ่นใหม่ๆ  ตื่นแต่เช้าคุมงานฟาร์ม  คุมนักศึกษาเข้าแถว รวมถึงคุมนักศึกษาพัฒนาวิทยาลัยฯ ในวันหยุด  ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ครูวุฒิพงษ์เคยทำอยู่เป็นประจำ จึงรู้ว่าหน้าที่ของเราหมดแล้ว  คนรุ่นใหม่รับภาระหน้าที่ไปแล้วก็หมดห่วง  เหลือแต่ความทรงจำ  ถามว่าปัจจุบันคิดอย่างไรหลังจากเกษียณ เสียดายที่ไม่ค่อยมีโอกาสสอนคน รู้สึกเหงา ไม่ได้ดุ ไม่ได้ด่า ไม่รู้จะว่าใคร อยากเห็นลูกศิษย์เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทุกคน  เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม หาเงินเป็น  เท่านี้ก็หมดหน้าที่ครู

 

               อดีตเรือจ้างยังกล่าวอีกว่า  ปัจจุบันได้ทำธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรแสนดี  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  เครื่องหมายการค้า อาเล็ก 500  นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ประยุกต์ใช้ธาตุอาหารพืชจากอินทรีย์สารร่วมกับฮอร์โมนพืช  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวนาข้าว ไร่มัน ไร่สับปะรด ถั่ว พืชผัก ไม้ผล  ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

 

 ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรแสนดี